Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXETILUA

(A. acetylenide), CH ≡ CM hoặc MC ≡ CM (M là kim loại hoá trị 1). Là các muối kim loại của axetilen. A phản ứng với các ankyl halogenua cho các đồng đẳng của axetilen. Ở trạng thái khô, A dễ nổ, vd. đồng axetilua nổ khi đun nóng tới 120 oC. Điều chế natri axetilua HC ≡ CNa bằng cách cho axetilen tác dụng với natri kim loại hoặc natri amiđua (trong amoniac lỏng). Phản ứng điều chế đồng axetilua cho màu đỏ gạch được dùng để nhận biết axetilen (phản ứng nhạy nhất).