Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AVÔGAĐRÔ (ĐỊNH LUẬT)

ở cùng một nhiệt độ và cùng một áp suất, các thể tích như nhau của các chất khí lí tưởng chứa cùng một số phân tử. Số phân tử trong 22,4 lít chất khí lí tưởng ở điều kiện chuẩn bằng số Avôgađrô [x. Avôgađrô (Số)]. Định luật do nhà vật lí và hoá học Italia Avôgađrô (A. Avogadro; 1776 - 1856) tìm ra (1811). Xt. Điều kiện chuẩn.