Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AVÔGAĐRÔ A.

(Amedeo Avogadro; 1776 - 1856), nhà vật lí và hoá học Italia. Năm 1811, đề xuất giả thuyết về cấu tạo phân tử của vật chất, tìm ra một trong các định luật cơ bản của chất khí, mà ngày nay, định luật này mang tên Avôgađrô [x. Avôgađrô (Định luật)].

 


Avôgađrô A.