Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BALANĐIN A. A.

(Aleksej Aleksandrovich Balandin; 1898 - 1967), nhà hoá học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1946). Người sáng lập ra trường phái khoa học Xô Viết trong lĩnh vực xúc tác hữu cơ. Tác giả thuyết đa vị trong xúc tác (1929). Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1946).