Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANKYLARYL SUNFONAT

(A. alkylaryl sulfonate), hợp chất có công thức chung RC6H4SO3M; R là gốc ankyl. Muối natri của AS có tính hoạt động bề mặt nên là một hợp phần của chất tẩy rửa, vd. C12H25C6H4SO3Na.