Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANION

(A. anion), ion mang điện tích âm, vd. Cl; NO3, HSO4, SO42–, PO43–, H2PO4, HPO42–, OH, vv. Khi tiến hành điện phân, A di chuyển về anôt.