Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BARI CLORUA

(A. barium chloride), BaCl2.2H2O. Tinh thể hình tấm, óng ánh, không màu; khối lượng riêng 3,097 g/cm3; tnc (muối khan) = 962 oC. Độc. BC khan (BaCl2) kết tinh ở nhiệt độ cao hơn 100 oC và hút lại nước khi để ngoài không khí ẩm. Dễ tan trong nước; không tan trong etanol, ete. Dùng làm thuốc thử, thuốc diệt chuột; làm mềm nước. Dùng phát hiện và định lượng axit sunfuric.