Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ASENAZO

(A. arsenazo), nhóm thuốc thử hữu cơ điều chế bằng phản ứng giữa axit cromotropic và axit phenylasenic, gồm ba loại: AI: C16H11O11N2S2AsNa2, tinh thể nâu thẫm, tan trong nước; có màu hồng trong môi trường axit và xanh trong môi trường kiềm. AI tạo hợp chất có màu với nhiều nguyên tố bắt đầu từ pH thuỷ phân của cation các nguyên tố đó. Dùng trong phân tích trắc quang; dùng làm chất chỉ thị trong phương pháp phân tích thể tích. AII: C32H20O22N4S4As4Na4 có tính chất gần giống AI, nhưng những phức chất với U, Th bền hơn AI. Màu dung dịch AII giống dung dịch AI. AIII: C22H18O14N4S2As2Na2, tinh thể đen tan trong nước, đỏ thẫm trong môi trường axit và xanh trong môi trường kiềm. Dung dịch phức chất AIII với cation kim loại có màu xanh lục. AIII tạo phức chất rất bền với Th, Zr, Hf, U (IV), và các nguyên tố đất hiếm. Dùng trong phương pháp phân tích trắc quang và thể tích.