Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BENZIL

 (A. benzil; cg. đibenzoyl), C6H5CO.COC6H5. Tinh thể màu vàng, tnc = 95,2 oC. Không tan trong nước; tan trong etanol, ete. Dùng trong tổng hợp hữu cơ.