Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BENZENSUNFOCLORUA

 (A. benzenesulfochloride), C6H5SO2Cl. Là clorua axit của axit benzensunfonic. Chất lỏng dạng dầu, mùi hắc; ts = 251,5 oC (phân huỷ); khối lượng riêng 1,3842 g/cm3. Bị phân huỷ chậm trong nước lạnh; phân huỷ nhanh hơn khi đun sôi và đặc biệt khi có mặt axit hoặc kiềm. Điều chế bằng cách cho axit closunfonic dư tác dụng trực tiếp với benzen, hoặc cho POCl3 hoặc PCl3 tác dụng với axit benzensunfonic. Dùng để điều chế benzensunfamit, các ankyl este của axit benzensunfonic C6H5SO2OCH3 (este này là tác nhân ankyl hoá ở điều kiện không cần nhiệt độ và áp suất cao). Hơi của B độc: kích thích niêm mạc mắt và đường hô hấp.