Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMERIXI

(L. Americium), Am. Nguyên tố hoá học nhân tạo thuộc nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; số thứ tự 95; nguyên tử khối 243,06; thuộc họ actinoit. Được các nhà hoá học Hoa Kì Xibooc (G. Seaborg), Jêm (R. A. James) và Mogân (L. O. Morgan) điều chế lần đầu tiên năm 1944. Kim loại phóng xạ, màu trắng bạc, khối lượng riêng 13,67 g/cm3; tnc = 1.176 oC. Có nhiều đồng vị phóng xạ, bền nhất là 243Am (chu kì bán rã 7.370 năm). Hỗn hợp của Am và berili được dùng làm nguồn phát nơtron.