Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔI TÔI
    tên thông dụng của canxi hiđroxit (x. Canxi hiđroxit).