Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔI THUỶ

loại vôi ngoài CaO còn có các phụ gia gọi là phụ gia thuỷ như MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, có tác dụng tăng khả năng đóng rắn vữa xây dựng và bê tông ngay cả trong không khí ẩm. Sản xuất gạch silicat dùng vôi thường trộn thêm phụ gia thuỷ (như các xỉ lò đốt than trong đó có các khoáng SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO đã nghiền mịn) phối hợp với cát, gạch đóng rắn nhanh trong điều kiện ẩm ướt.