Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AIGHEN M.

(Manfred Eigen; sinh 1927), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu cơ chế các phản ứng hoá học cực nhanh, xúc tác sinh học và sinh học phân tử. Giải thưởng Nôben (1967) cùng với hai nhà hoá học Anh Nôrisơ (R. G. W. Norrish; 1897 - 1978) và Potơ (G. Porter; sinh 1920).