Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANĐRIANÔP K. A.

(Kuz'ma Andrianovich Andrianov; 1904 - 78), nhà hoá học Nga, một trong những người sáng lập ngành hoá học các hợp chất polime cơ silic. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1964). Anđrianôp đã tìm ra phương pháp điều chế các hợp chất polime cơ silic bền nhiệt. Giải thưởng Lênin (1963); bốn giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1943, 1946, 1950, 1953).