Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁI LỰC HOÁ HỌC

khái niệm xuất hiện từ đầu thế kỉ 18, dùng để chỉ khả năng của một chất có thể phản ứng với chất khác. Thời kì đầu, người ta chưa hình dung thật rõ bản chất của ALHH, chẳng hạn: Tômxơn (H. P. J. J. Thomson) và Bectơlô (M. Berthelot) đưa ra (1853, 1867) luận điểm cho rằng thước đo của ALHH là lượng nhiệt phát ra trong phản ứng (nguyên lí Bectơlô). Về sau, Ghipxơ (J. W. Gibbs), Hemhôn (H. L. F. von Helmholtz) và Van Hôp (J. H. van't Hoff) (1878, 1884, 1885) quan niệm đúng hơn cho rằng thước đo của ALHH là công mà phản ứng có thể sinh ra (gọi là công hữu ích cực đại). Trong nhiệt động học hiện nay, công hữu ích cực đại được thay bằng biến thiên thế đẳng áp ΔGo của phản ứng.