Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÒNG BENZEN

   hình biểu diễn cấu trúc benzen (C6H6) trên mặt phẳng, thường là hình sáu cạnh có ba nối đôi cách nhau (1) hoặc có vòng tròn nhỏ bên trong (2) tượng trưng cho các điện tử π để chứng tỏ rằng sáu nguyên tử cacbon (C) của VB hoàn toàn giống nhau.

 

Vòng benzen