Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACTINI

(L. Actinium), Ac. Nguyên tố hoá học nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; số thứ tự 89; nguyên tử khối 227,03. Là nguyên tố đứng đầu một họ (dãy) các nguyên tố mang tên actinoit bắt đầu là Ac, kết thúc là lorenxi (Lr, số thứ tự 103). Ac là kim loại phóng xạ màu trắng bạc, số oxi hoá +3; tnc = 1.050 oC. Có nhiều đồng vị phóng xạ, bền nhất là 227Ac với chu kì bán rã 21,7 năm. Tồn tại trong thiên nhiên cùng với urani và thori. Hợp kim của Ac với berili được dùng làm nguồn nơtron trong phòng thí nghiệm.