Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĂN MÒN

sự phá huỷ bề mặt vật thể khi tiếp xúc với môi trường. Vd. sự ĂM kim loại trong khí quyển, trong nước biển, vv.