Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAYƠ A. Fôn

 (Adolf von Baeyer; 1835 - 1917), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu phản ứng hoá hợp của cacođin với ure; tìm ra các phtalein (1871); tổng hợp phẩm nhuộm inđigo (1883). Giải thưởng Nôben (1905).