Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT XIANHIĐRIC

(A. cyanhydric acid), HCN. Chất khí không màu, mùi khó ngửi, rất độc, dễ hoá lỏng và rất dễ bay hơi; tnc = –15 oC; ts = 25,6 oC. Tan trong nước, etanol; ít tan trong ete. Trong dung dịch nước, AX là một axit rất yếu. Ở trạng thái khan và ở dạng dung dịch, AX chỉ bền khi có một lượng nhỏ axit vô cơ làm chất ổn định. AX đốt trong không khí, cháy, cho ngọn lửa màu tím và tạo thành nước, khí cacbonic và nitơ. Dùng chủ yếu trong tổng hợp hữu cơ. Muối đơn giản của nó (NaCN, KCN) được dùng nhiều trong khai thác vàng, mạ điện và luyện kim, vv.