Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACGON

(L. argon), Ar. Nguyên tố hoá học nhóm VIIIA, chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; số thứ tự 18, nguyên tử khối 39,948; thuộc họ khí trơ; khối lượng riêng 1,784 g/l; tnc = –189,3 oC; ts = –185,9 oC. Ít tan trong nước; dễ tan trong dung môi hữu cơ (vd. etanol, benzen). Dựa vào tính trơ của Ar để tạo khí quyển trơ trong luyện kim và trong hàn kim loại, dùng nạp vào bóng đèn điện, ống phóng điện, ống đếm, vv.