Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAY HƠI

 (cg. hoá hơi), sự tạo thành hơi từ mặt thoáng của pha lỏng. Sự BH có thể xảy ra ở nhiệt độ và áp suất bất kì. Nếu áp suất hơi bão hoà ở nhiệt độ nào đó bằng hay lớn hơn áp suất ngoài thì sự BH sẽ xảy ra cả từ trong lòng pha lỏng và được gọi là sự sôi. Sự BH của chất rắn trên bề mặt gọi là sự thăng hoa.