Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT PEMANGANIC

(A. permanganic acid), HMNO4. Axit mạnh, không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch nước (màu tím), nồng độ cực đại là 20%. AP và muối của nó (pemanganat) là những chất oxi hoá mạnh.