Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT PECLORIC

(A. perchloric acid), HClO4. Chất lỏng không màu, rất linh động; bốc khói mạnh trong không khí, hoá rắn ở –112 oC; rất dễ tan trong nước và tạo với nước những hiđrat HClO4.nH2O (n = 1, 2 và 3). AP khan rất kém bền: bị phân huỷ dưới áp suất thường; khi đun nóng đến 100 oC, thành chất lỏng màu đỏ nâu và gây nổ. Ở nhiệt độ thường, AP khan cũng phân huỷ dần, nhất là khi có lẫn tạp chất, vì vậy có thể nổ khi cất giữ. Là chất oxi hoá mạnh. Trong dung dịch nước, AP là axit mạnh nhất trong mọi axit; dung dịch loãng hầu như không có tính chất oxi hoá. AP được dùng để phân huỷ các quặng phức tạp; phân tích khoáng vật; làm chất xúc tác. Muối của AP là peclorat.