Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT METASILIXIC

(A. metasilicic acid), H2SiO3. Là điaxit, dẫn xuất của axit silixic. Không tan trong nước.