Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT METAPHOTPHORIC

(A. metaphosphoric acid), HPO3. Chất lỏng sánh, trong suốt. Có hai dạng phổ biến là axit trimetaphotphoric (HPO3)3 và axit tetrametaphotphoric (HPO3)4.