Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMONI NHÔM SUNFAT
(A. ammonium alum)  x. Phèn nhôm.