Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT HUMIC

(A. humic acid), axit hữu cơ. Là sản phẩm của sự phân huỷ các vật thể hữu cơ, thành phần không xác định. Trong phân tử AH có nhân benzen và dị vòng, nhóm OH phenol và nitơ. Có trong than bùn (khoảng 60%), trong than nâu (20 - 40%), trong đất (10%). Dùng làm chất kích thích sinh trưởng, sản xuất phân phức hợp vô cơ - hữu cơ, vv.