Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÙ KẾ

(cg. tỉ khối kế), dụng cụ dùng để đo khối lượng riêng của chất lỏng: dựa vào độ nổi của nó trong chất lỏng đó. Khối lượng riêng chất lỏng càng lớn thì lực đẩy Acsimet càng lớn, PK càng nổi. Độ nổi của PK ứng với số ghi trên cán chia độ, chỉ khối lượng riêng. Cán được chia độ theo một thang quy ước, vd. thang Bômê (Baumé): 6,0oBe tương ứng với khối lượng riêng 1,045 g/cm3; 16,0oBe ứng với khối lượng riêng 1,125 g/cm3.