Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ GIẤY

một phương pháp sắc kí dùng giấy hấp thụ để phân tách một lượng nhỏ vật chất lỏng mang (chất hoà tan) và lấy ra khi vạch chất hoà tan tiến gần đầu kia của một băng giấy. Có thể dùng sắc kí hai chiều nếu dùng giấy vuông và hai chất hoà tan khác nhau. Giấy được rút ra khỏi chất lỏng mang thứ nhất, quay một góc vuông và nhúng vào chất lỏng thứ hai. Ta sẽ có “bản đồ” hai chiều của các thành phần giọt thử. Sự giống nhau, khác nhau có thể tìm thấy bằng cách đo giá trị Rf (độ chuyển động tương đối). Xt. Phương pháp sắc kí.