Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU LỰC CAO

(cg. phương pháp sắc kí lỏng cao áp), nguyên lí phương pháp này dựa theo tính chất hấp thụ, sự phân bố hay trao đổi ion của chất tan (chất phân tích) với pha tĩnh ở trong cột để tách các chất. Vì dùng hạt pha tĩnh kích thước rất nhỏ (3 - 10 m) để tăng số đĩa lí thuyết cho cột và để cân bằng giữa pha tĩnh và pha động  được thiết lập nhanh, nên phải dùng bơm hoặc khí ép có áp suất cao để đẩy pha động đi được nhanh. Cột  tách phải bằng  thép không gỉ để chịu được áp suất cao (400 - 600 atm) và có đường kính 1 - 4 mm. Thể tích dung dịch mẫu khoảng vài đến vài chục micrôlít được tiêm vào phía trên cột. Nếu dùng máy tự ghi sẽ thu được sắc kí đồ với một  dãy các pic; mỗi pic ứng với một chất.