Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ

khác với phương pháp hoá học, PPPTCC không chỉ dựa vào phản ứng hoá học mà còn dựa vào đại lượng vật lí có liên quan đến bản chất cũng như hàm lượng chất định phân tích và chỉ có thể xác định được bằng công cụ. PPPTCC có thể chia thành: 1) Phương pháp hoá lí dựa trên phản ứng hoá học trong đó đại lượng liên quan đến chất định phân tích phải xác định bằng công cụ, vd. phương pháp điện thế dựa vào một phản ứng oxi hoá - khử mà điểm cuối của sự chuẩn độ được xác định bằng sự thay đổi đột ngột của điện thế của dung dịch. 2) Phương pháp vật lí chỉ dựa vào hiện tượng vật lí, vd. phương pháp khối phổ dựa vào từ trường để tách các ion có khối lượng khác nhau và từ độ cong của đường đi các ion đó có thể tính được khối lượng của chúng. Trong các PPPTCC thông dụng có thể kể: phương pháp quang phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, phân tử; phương pháp điện hoá (điện thế, cực phổ...); phương pháp từ (khối phổ, cộng hưởng từ hạt nhân...).