Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÊMIAKIN M. M.

(Mikhail Mikhailovich Shemjakin; 1908 - 70), nhà hoá học Nga, một trong những người sáng lập ngành hoá sinh hữu cơ, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1958). Nghiên cứu trong lĩnh vực kháng sinh; tổng hợp thành công tetracyclin; nghiên cứu trong lĩnh vực protein, peptit và các dẫn xuất của chúng, vv.