Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT

(cg. phân tích kích hoạt phóng xạ), phương pháp phân tích thực hiện bằng cách chuyển các nguyên tố cần phân tích thành đồng vị phóng xạ (xt. Kích hoạt phóng xạ) trong lò phản ứng hạt nhân, sau đó xác định tên các đồng vị và hàm lượng của chúng bằng việc đo các thời gian bán rã và độ phóng xạ. Phương pháp này rất nhạy, có thể phát hiện sự có mặt của những nguyên tố với những hàm lượng rất nhỏ (x. Nuclit).