Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SESQUIOXIT

(A. sesquioxide), hợp chất nhị tố của oxikim loại kết hợp với nhau theo tỉ lệ 2:3, vd. Fe2O3 hoặc Al2O3.