Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POTƠ G.

 (George Porter; 1920), nhà hoá lí Anh. Nghiên cứu động học của các phản ứng quang hoá nhanh ở pha hơi; đề xướng [cùng với Norisơ (R. G. W. Norrish; 1897 - 1978)] phương pháp quang phân xung và quang phổ động học. Một trong những người sáng lập phương pháp quang phân laze xung. Giải thưởng Nôben [(1967), cùng với Aighen  (M. Eigen; sinh 1927) và Norisơ].