Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POLIESTE

(A. polyester), hợp chất cao phân tử dị mạch có công thức (- OAOCOA’CO - )n; trong đó A và A’ là các gốc hoá trị hai. Quan trọng là nhựa ankit, polietilenterephtalat, poliacrilat, vv. Được dùng rộng rãi làm sợi tổng hợp và trong nhiều lĩnh vực khác, vd. nhựa ankit dùng làm chất tạo màng trong công nghiệp sơn lắc; polietilenterephtalat dùng làm chất cách điện...