Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIROL

(A. pirol; tk. azol), những hợp chất thơm dị vòng 5 cạnh, chứa trong vòng không ít hơn 2 dị tố, trong đó ít nhất phải có 1 nguyên tử nitơ. Là thành phần cấu trúc của nhiều hợp chất thiên nhiên quan trọng và dược phẩm. Vd. tiazol, pirazol, oxazol, vv.

 Pirol