Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỐI TỬ TRUNG HOÀ

phân tử trung hoà liên kết với ion trung tâm để tạo phức. Chẳng hạn, 6 phân tử nước gắn với ion kim loại titan trong phức hexaaquatitan (III) clorua là một ví dụ về PTTH [Ti(H2O)6]Cl3.