Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

cơ sở thực nghiệm hoá học dùng để phân tích, kiểm tra, thử nghiệm sản xuất, làm thí nghiệm khoa học có liên quan đến hoá học. Được trang bị các thiết bị máy móc cần cho nghiên cứu hoá học, các điều kiện bảo hộ và an toàn lao động. Các PTNHH được phân loại theo nhiệm vụ chủ yếu hoặc phạm vi hoạt động của nó: tổng hợp, phân tích, toàn nhà máy, phân xưởng, vv.