Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SRÔĐINGƠ (PHƯƠNG TRÌNH)

x. Srôđingơ (Phương trình).