Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHITOSTEROL

 (A. phytosterol; cg. phitosterin), C26H44O.H2O. Đồng phân của cholesterol. Có trong chất béo thực vật: là sterin thực vật, được  tách ra từ phần không bị thuỷ phân của lipit thực vật;  tnc = 135 - 144 oC. Sự có mặt của P là dấu hiệu phân biệt chất béo thực vật (có chứa phitosterol) với chất béo động vật (có chứa cholesterol).