Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUBIN

(A. rubine; cg. fucsin, đỏ magenta, đỏ anilin, rosanilin hiđroclorua, eritrobenzen) x. Fucsin.