Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN CỰC

(hoá) 1. Khi đặt một chất vào điện trường ngoài (vd. đặt vào giữa hai bản của một tụ điện) thì dưới tác dụng của điện trường cấu trúc các phân tử hoặc các ion của chất đó biến đổi nên làm xuất hiện hoặc thay đổi mômen lưỡng cực. Sự biến đổi đó là sự PC.

2. Sự ngừng hoặc giảm dòng điện trong pin hay bình điện  phân do có sự tích tụ sản phẩm phản ứng điện hoá ở các cực.