Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẨM VÀNG TITAN

thuốc thử hữu cơ có màu vàng; công thức C28H19O6 N5Na2. Dùng để phát hiện ion Mg+ trong môi trường kiềm và cũng dùng để định lượng magie hàm lượng nhỏ bằng phương pháp so màu.