Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÔBEN A.

(Ph. Alfred Nobel; 1833 - 96), nhà hoá học công nghiệp Thuỵ Điển. Có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực thuốc nổ. Phát minh thuốc nổ đinamit (1867). Sáng lập giải thưởng Nôben để làm phần thưởng hằng năm (từ 1901) cho các công trình khoa học... Xt. Giải thưởng Nôben.

 Nôben A.