Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NIUTƠN ( Các định luật )

đơn vị lực trong hệ SI, kí hiệu N. 1N là lực tác dụng lên vật có khối lượng 1 kg thì gây cho nó một gia tốc 1m/s2 theo phương tác dụng của lực.