Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUBOXIT

(A. suboxide), oxit của mọi nguyên tố chứa oxi với tỉ lệ thấp nhất.