Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
STANAT

(A. stanate), muối của axit stanic (H2SnO3) có công thức chung: meta M2SnO3ortho M4SnO4 (M là kim loại hoá trị 1).